Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meld. St. 19 (2016-2017), Innst. 324 S (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 324 S (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 23.05.2017