Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016

Meld. St. 17 (2016-2017), Innst. 285 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 285 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget hvor det gjøres rede for oppfølgingen av anmodningsvedtak. I stortingssesjonen 2015-2016 ble det fattet 393 slike vedtak med totalt 477 vedtakspunkter. 153 av disse vedtakene omtales i innstillingen. Meldingen omtaler også oppfølgingen av 16 vedtak fra stortingssesjonen 2014-2015. Stortinget har vedtatt at meldingen skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2017