Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven

Prop. 52 L (2016-2017), Innst. 217 L (2016-2017), Lovvedtak 63 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 217 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å oppheving av lov om ferie for fiskere samt endringar i ferieloven. Hovudformålet med lovforslaget var å forenkle regelverket. Det var også et mål å gi fiskere som utfører arbeid i andres teneste de samme rettighetene som andre arbeidstakere. Lovforslaget ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 28.03.2017