Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1986

St.meld. nr. 3 for 1986-87, innst. S. nr. 64 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet