Lov om militærdisiplinærmyndighet og om lov om politimyndighet i det militære forsvar

Ot.prp. nr. 82 for 1986-87, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 46 og 47 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet