Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje- og utdannings- og forskingsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1996 Innst. S. nr. 76 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1996