Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018 - 2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen

Dokument 8:48 S (2016-2017), Innst. 258 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 19.04.2017 Innst. 258 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen. Representantforslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2017

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2017