Forhøyelse av aksjekapitalen i Norsk Hydro a.s.

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 12 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet