Lov om endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( Avvikling av distriktenes arbeids- og tiltaksnemnder)( Dagpenger)( Sjømenn)

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 17 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet