Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 28. februar 1983 vedrørende formell hjemmel i forsvarsbudsjettet for refusjon av midler til infrastrukturarbeider i andre NATO-land. Brev fra forsvarsminister Anders C. Sjaastad datert 25. november 1982 til Riksrevisjonen

Dokument nr. 9 for 1982-83, innst. S. nr. 252 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1987 Innst. S. nr. 252 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1987