Representantforslag om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald

Dokument 8:71 S (2016-2017), Innst. 340 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 340 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra en stortingsrepresentant fra Venstre om offentlig trygghet og ansvarlig hundehold. Det ble vedtatt et anmodningsvedtak hvor Stortinget ba regjeringen komme tilbake med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017