Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007

St.meld. nr. 37 (1996-97), Innst. S. nr. 273 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 273 (1996-97)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.06.1997

      Behandlet i Stortinget: 17.06.1997