Forsvarsministerens redegjørelse i Stortinget 14. mars 1986 om skredulykken i Vassdalen.

Innst. S. nr. 117 for 1987-88, Innst. S. nr. 117 (1987-88)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra forsvarsministeren Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet