Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 22. april 1987 om å oppheve etableringsloven

Dokument nr. 8:23 for 1986-87, innst. O. nr. 13 for 1987-88

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet