Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre

Dokument 8:109 S (2016-2017), Innst. 406 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 406 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke arbeidet mot vold mot eldre. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017