Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Sør-Trøndelag

Prop. 124 S (2016-2017), Innst. 410 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 410 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2017