Representantforslag om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aud Herbjørg Kvalvik, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 13.06.2017 Innst. 474 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Aud Herbjørg Kvalvik om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere. Forslagene fikk ikke flertall, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2017