Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1987 under kap. 719, Andre utgifter

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 10 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet