Endringer i bevilgningene m.v. under forsvarsbudsjettet for 1987

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 9 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet