Forslag fra stortingsrepresentantene Johan Buttedahl, Hanna Kvanmo og Harald Synnes datert 28. oktober 1987 om innføring av forhåndskontroll på videogrammer

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 128 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanna Kvanmo, Harald Synnes, Johan Buttedahl Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet