Avgift på overføring av eiendomsrett og bruksrett til fast eiendom m.v. i utlandet

St.prp. nr. 19, innst. S. nr. 46 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet