Eksport av norske velferdsytelser

Meld. St. 40 (2016-2017), Innst. 108 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.02.2018 Innst. 108 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om eksport av norske velferdsytelser. I meldingen sees det på noen av de mest sentrale utfordringene når migrasjonsbildet settes i sammenheng med gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk med hensyn til opptjening og utbetaling av norske velferdsytelser. I meldingen behandles to former for velferdseksport:: eksport av trygdeytelser og eksport av utdanningsstøtte. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2018