Den videre virksomhet i Sulitjelma

St.prp. nr. 1, Tillegg nr 2, Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet