Forslag om å styrke det offentlige støtte- og forvaltningsapparatet for havbruksnæringen

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3, innst. S. nr. 229 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen Utkast til innstilling er forelagt justiskomiteen, landbrukskomiteen og kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet