IKT-sikkerhet - Et felles ansvar

Meld. St. 38 (2016-2017), Innst. 187 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 187 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding fra regjeringen om IKT-sikkerhet. Meldingen omhandler sentrale områder i arbeidet med IKT-sikkerhet og oppfølging av Lysne- utvalgets anbefalinger. I tillegg vedtok Stortinget romertallsvedtak I, V, VI og XI i innstillingens tilråding med stemmene til A, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2018