Endringer under enkelte kapitler under Sosialdepartementet i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1988

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet