Salg av statens aksjer i Norsk Olje a.s.

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 67 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet