Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

Prop. 152 L (2016-2017), Innst. 32 L (2017-2018), Lovvedtak 1 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 21.11.2017Innst. 32 L (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Loven gir hjemmel til å gjøre unntak for lover som i utgangspunktet hindrer utprøving av selvkjørende kjøretøy (vegtrafikkloven, yrkestransportregelverket og personopplysningsregelverket). Hensikten med loven er å fremme utvikling og utbredelse av ny teknologi i transportsektoren, og sørge for tilrettelegging for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 21.11.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 05.12.2017