Tilleggsbevilgning for 1987 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 29, innst. S. nr. 69 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet