Endringer i forslaget til statsbudsjett for 1988 vedrørende kap. 534, 2413

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8, Budsjett-innst. S. nr. 5. Tillegg nr. 1 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet