Omdisponering av og tilleggsbevilgning til forsvarsbudsjettet for 1987 i forbindelse med Norges deltaking i FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL)

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 38 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet