Revurdering av 1983-kontraktene for kraftintensiv industri og treforedlingsindustri, og retningslinjene for salg/tilbakesalg av kraft fra kraftintensiv industri til Statkraft

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 261 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet