Endringer i statsbudsjettet for 1987 under kap. 21 Statsrådet og kap. 1614 Ligningskontorene og folkeregistrene

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 49 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet