Trontale

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok i forbindelse med trontaledebatten et forslag der Regjeringen blir bedt om å evaluere fastlegeordningen og fremme sak til Stortinget med forslag om endringer i ordningen som sikrer at målene for fastlegereformen innfris. Stortinget vedtok også et forslag om å be Regjeringen legge fram en sak om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet. Videre vedtok Stortinget et forslag om å be Regjeringen fremme en stortingsmelding om tiltak mot den økende ulikheten i makt og rikdom i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene