Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet datert 1. desember 1987 om utskifting av toppledelsen i Statoil

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 112 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet