Etablering av frittstående hjertesenter ved Rikshospitalet

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 76 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet