Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018

Innst. 18 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.10.2017 Innst. 18 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har etter innstilling fra Stortingets presidentskap vedtatt å sende de ulike kapitler i Regjeringens forslag til statsbudsjett til behandling i Stortingets faste komiteer. Noen saker behandles nå i andre komiteer enn tidligere etter at Stortinget i juni i år endret saksfordelingen mellom noen saker, jf. sak om endringer i Stortingets forretningsorden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2017

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2017