Endring i vedtak om sjømannsskatt for 1987

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 72 for 1987-88 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet