Delvis bompengefinansiering av Rv. 15 mellom Kjølsdalen og Måløy i Sogn og Fjordane

St.prp. nr. 50 for 1987-88, trukket tilbake ved St.meld. nr. 51, innst. S. nr. 292 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet