Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017

Prop. 9 S (2017-2018), Innst. 40 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2017 Innst. 40 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at Kulturdepartementet ikke utbetaler andre rate av driftstilskuddet for 2017 til Islamsk Råd Norge, samt at midlene som dermed frigjøres kunngjøres for benyttelse til dialogtiltak på tros- og livssynsfeltet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2017