Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet datert 28. desember 1987 om en såkalt ned-linkavtale med Intelsat for ScanSat / TV3

Dokument nr. 8:13, innst. S. nr. 116 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet