Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning

Dokument 8:54 S (2017-2018), Innst. 98 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.01.2018 Innst. 98 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 16.01.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 30.01.2018