Ettergivelse av skadebøter, inndragning og saksomkostninger til staten i straffesaker samt saksomkostninger til staten i benefiserte saker og i søksmål der staten er part

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 86 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet