Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1986 av statens interesser i: Selskapet for innvandrerboliger (SIBO) Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Den Norske Stats Husbank

Innst. S. nr. 133 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet