Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg datert 25. januar 1988 om gjenopptagelse av forhandlingene med lærerorganisasjonene

Dokument nr. 8:16, innst. S. nr. 85 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet