Forslag fra stortingsrepresentantene Johan Buttedahl, Ole Gabriel Ueland og Lars Velsand datert 27. januar 1988 om tiltak for å begrense den lokale lønnsglidning

Dokument nr. 8:17, innst. S. nr. 152 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johan Buttedahl, Lars Velsand, Ole Gabriel Ueland Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet