Ekstraordinær regulering av grunnbeløpet i folketrygda og heving av satsane for særtillegg frå 1. januar 1988 og endringar i løyvinga på statsbudsjettet

St.prp. nr. 58, innst. S. nr. 103 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet