Endring under kapittel 719, Andre utgifter i statsbudsjettet for 1988 med bakgrunn i sikringstiltak ved behandling av blodprodukter for å hindre HIV-smitte

St.prp. nr. 55, innst. S. nr. 104 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet