Industrifondets virksomhet i 1985 og 1986

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 187 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet