Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 2. februar 1988 om at Riksrevisjonen gis oppdrag om å sørge for en analyse av de økonomiske konsekvenser av en ferdigstillelse av Mongstad-anlegget sammenlignet med fullt avbrudd

Dokument nr. 8:19, innst. S. nr. 111 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet